Team Ajeybharat


Shri. Bharat Bhusan, Creative Director
Sr. Advocate Manish Shandilya
Consulting Editor Cum Legal Advisor +91-98117-08785Shri. Ramesh Ramawat, State Head, 
Rajasthan Mobile +91- 97841-23456


Advocate Harsh Sharma
State Head Uttar Pradesh Cum Legal Advisor +91-75200-31636


Dr. Laxmi Narayan Vaishnav, News Editor, 
Madhya Pradesh, Mobile +91- 94244-24369


Shri. Rajat Dass Vaishnav, News Reporter, 
Damoh, Madhya Pradesh Shri. Karan Nimbark, Bureau Chief, 
Mumbai  Mobile +91- 96995-29995Shri. Ajay Vidhyarthi, Bureau Chief, 
Bharatpur, Rajasthan +91-94601-12232


Shri. Abhishek Aryal, Asst. Editor, 
Nepal Edition, Kathmandu, Nepal