Team Ajeybharat


Shri. Bharat Bhusan, Creative Director
Shri. Ramesh Ramawat, State Head, 
Rajasthan Mobile +91- 97841-23456


Dr. Laxmi Narayan Vaishnav, News Editor, 
Madhya Pradesh, Mobile +91- 94244-24369


Shri. Rajat Dass Vaishnav, News Reporter, 
Damoh, Madhya Pradesh Shri. Karan Nimbark, Bureau Chief, 
Mumbai  Mobile +91- 96995-29995


Shri. Dhanesh Vidhyarthi , Bureau Chief, 
Rewari & Nuh Mobile +91- 80592-62798

Shri. Ajay Vidhyarthi, Bureau Chief, 
Bharatpur, Rajasthan +91-94601-12232


Shri. Abhishek Aryal, Asst. Editor, 
Nepal Edition, Kathmandu, Nepal